Kúria
História
Konkatedrala
Kostol sv. Cyrila
a Metoda

Kostol sv. Edigia
Zvonica
Kostol sv. Heleny,
Kvetnica


 Kancelária  Bohoslužby  Úradne hodiny  Kontakty  Dekanát
Zvonica

Podla záznamov v mestskej knihe ju postavil majster Ulrych z Kežmarku. Dokoncená bola roku 1592.
V 17 storocí niekolkokrát vyhorela a bola znovu obnovená. Zvonica mala pôvodne sgrafitovú výzdobu a v jej výklenkoch sa nachádzali sochy apoštolov a prorokov. Tieto sochy boli casom tak znicené, že sa pri reštaurácií roku 1958 už nic nedalo zachránit .
Zvon vo zvonici má meno Egid, váži 1800 kg a bol vyrobený v 19 storocí v Budapešti.

Stav Zvonice v druhej polovici XX. Storocia.
  1. Oprava vonkajších omietok a rekonštrukcia v rokoch 1924 a 1957.
  2. Pre poruchy na murive a stropných klenbách sa prestalo zvonit. Oprava v druhom poschodí v 80-tych rokoch.
  3. Zvon je zavesený do novej ocelovej konštrukcie, montáž elektrického ovládania, opät sa zvoní.
  4. V roku 1992 vykonané zameranie, stavebnotechnický a statický prieskum a vypracovala sa štúdia rekonštrukcie aj s návrhom úprav okolia. Skonštatovaný zlý stav nosnej konštrukcie so záverom, že je potrebná jej sanácia.
  5. V roku 1994 osadenie sadrových tercov cez závažné trhliny v murive na priebežné sledovanie stavu nosnej konštrukcie.
  6. V roku 1998 bola zvonica rekonštruovaná a bola zbúraná južná cast oplotenia až k východnej bráne oplotenia.
V súcastnosti je vo zvonici umiestnená náboženská predajna a zvonica je prístupná aj pre verejnost.