Kúria
História
Krst
Sobáš
Pohreby
Prijimanie
Birmovka
Hospodárska rada
Úradné hodiny

 Kancelária  Bohoslužby  Úradne hodiny  Kontakty  Dekanát
Sobáše

Záujemcovia o prijatie sviatosti manželstva musia absolvovať prípravu podľa dohody s kňazom na farskom úrade. Zahlásiť svoje rozhodnutie a spísať zápisnicu sú povinní najmenej tri mesiace dopredu. V prvom rade je potrebné nahlásiť termín sobáša. Sobášna zápisnica môže byt spísaná len na základe žiadosti o uzavretie manželstva, ktorú si snúbenci podávajú na matričnom úrade v Poprade. K tomu sú potrebné občianske preukazy a rodné listy. K sobášnej zápisnici potrebujeme krstné listy snúbencov, ktoré vydávajú farské úrady v mieste krstu, a ktoré ku dnu spísania zápisnice nesmú byt staršie ako tri mesiace. Aby mohlo byt uzavreté sviatostné manželstvo, snúbenci musia byť pokrstení katolíci, pristupovať k sv. prijímaniu a mať birmovku. V opačnom prípade sa vyžaduje povolenie diecézneho biskupa.
V našej farnosti sobášime každú sobotu, okrem adventu a pôstu, vo farskom kostole v Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie v čase od 13:00 do 17:30