Kúria
História
Krst
Sobáš
Pohreby
Prijimanie
Birmovka
Hospodárska rada
Úradné hodiny

 Kancelária  Bohoslužby  Úradne hodiny  Kontakty  Dekanát
Pohreby

Pozostalí po nebohom musia nahlásiť termín pohrebu, ktorý im určia pohrebné služby, osobne na farskom úrade najneskôr deň vopred v čase od 8:00 do 15:30. K vybaveniu je potrebné priniesť matričným úradom potvrdenú kópiu listu o prehliadke mŕtveho. Zosnulý musí byt pokrstený katolík.
V našej farnosti pochovávame po dohode s pohrebnými službami každý deň okrem soboty a nedele.