Kúria
História
Krst
Sobáš
Pohreby
Prijimanie
Birmovka
Hospodárska rada
Úradné hodiny

 Kancelária  Bohoslužby  Úradne hodiny  Kontakty  Dekanát
Krst

Krst sú povinní rodičia dieťaťa osobne nahlásiť na farskom úrade.
So sebou je potrebné priniesť sobášny list, rodný list dieťaťa a občiansky preukaz.
Zahlásiť sa je možné každý deň od 8:00 do 15:00, najneskôr však do štvrtka v tom týždni, v ktorom má byt dieťa pokrstené. Krstní rodičia musia byt pokrstení katolíci, pristupovať k svätému prijímaniu a mať birmovku. Ak sú krstní rodičia manželia alebo ak niekto z nich je už ženatý čí vydatá, je potrebné mat cirkevný sobáš.
V našej farnosti krstíme každú nedeľu o 9:00 vo farskom kostole v Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie, každú poslednú nedeľu v mesiaci pri svätej omši o 9:30. Rodičia a krstní rodičia sa musia zúčastniť predkrstnej náuky, ktorá je vždy v sobotu o 9:00 v Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie. Ak sú krstní rodičia z inej farnosti a z vážneho dôvodu sa nemôžu predkrstnej náuky zúčastniť, je potrebné priniesť potvrdenie o absolvovaní tejto náuky od miestneho farára. Ak sa náuky nezúčastní jedna strana bez ospravedlnenia, dieťa nebude možné pokrstiť.