Kúria
História
Krst
Sobáš
Pohreby
Prijimanie
Birmovka
Hospodárska rada
Úradné hodiny

 Kancelária  Bohoslužby  Úradne hodiny  Kontakty  Dekanát
Uvádzanie dospelých do krestanského života

Každorocne prebieha v našej farnosti príprava dospelých a stredoškolskej mládeže na prijatie základných sviatostí - krstu, svätého prijímania a birmovky. Príprava zacína v októbri a trvá až do konca mája, kedy potom títo katechumeni sú uvedení do krestanského života prijatím všetkých spomínaných sviatostí.

Birmovka

Príprava mládeže na sviatosť birmovania prebieha na špeciálnych hodinách náboženskej výchovy v rámci farskej katechézy mimo školy, ktoré vedú kňazi a katechéti. K sviatosti birmovania môže pristúpiť každý deviatak, ktorý absolvoval náboženskú výchovu pravidelne každý rok od prijatia prvého svätého prijímania.
V našej farnosti vysluhujeme sviatosť birmovania každý rok.